Villa BT3209

Villa BT3209

Villa FLC Sầm Sơn một trong những xu hướng nghỉ dưỡng tiện ích đẳng cấp 5* phát triển nhiều năm gần đây. Chuỗi Villa Neworld Travel luôn đáp ứng những chuẩn mực về dịch vụ cao cấp, nhằm hướng tới dịch vụ chất lượng đem tới Quý khách hàng...Xem tiếp
Villa SB127

Villa SB127

Villa FLC Sầm Sơn một trong những xu hướng nghỉ dưỡng tiện ích đẳng cấp 5* phát triển nhiều năm gần đây. Chuỗi Villa Neworld Travel luôn đáp ứng những chuẩn mực về dịch vụ cao cấp, nhằm hướng tới dịch vụ chất lượng đem tới Quý khách hàng...Xem tiếp
Villa NT49

Villa NT49

Villa FLC Sầm Sơn một trong những xu hướng nghỉ dưỡng tiện ích đẳng cấp 5* phát triển nhiều năm gần đây. Chuỗi Villa Neworld Travel luôn đáp ứng những chuẩn mực về dịch vụ cao cấp, nhằm hướng tới dịch vụ chất lượng đem tới Quý khách hàng...Xem tiếp
Villa SB18

Villa SB18

Villa FLC Sầm Sơn một trong những xu hướng nghỉ dưỡng tiện ích đẳng cấp 5* phát triển nhiều năm gần đây. Chuỗi Villa Neworld Travel luôn đáp ứng những chuẩn mực về dịch vụ cao cấp, nhằm hướng tới dịch vụ chất lượng đem tới Quý khách hàng...Xem tiếp