Visa du lịch Pháp

Visa du lịch Pháp

Pháp là một trong 26 quốc gia thuộc khối Schengen. Do đó, xin visa Pháp cũng đồng nghĩa với việc xin visa Schengen và tuân thủ theo các quy định chung của khối. Theo quy định, thời gian xử lý hồ sơ là 15 ngày làm việc không bao gồm...Xem tiếp