Visa du lịch Srilanka

Visa du lịch Srilanka

Visa Sri Lanka được cấp trực tuyến thông qua email của Đại sứ quán gửi về cho bạn, gọi là thị thực điện tử ETA visa (tên chính thức của visa Sri Lanka). Trước đó bạn cần khai hồ sơ và nộp online tại website của Đại sứ quán...Xem tiếp