HỘI THẢO "ĐÁNH GIÁ VÀ PHỔ BIẾN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT GIẢM THIỂU RỦI RO KHÁNG SINH AMR TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở VIỆT NAM"

Tuần vừa qua ngày 17-18/11/2020 tại Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh, Cục Thú Y đã tổ chức thành công Chương trình Hội thảo:

"ĐÁNH GIÁ VÀ PHỔ BIẾN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT GIẢM THIỂU RỦI RO KHÁNG SINH AMR TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở VIỆT NAM"

TCP/RAS/3702

Hội thảo đã phổ biến nhiều thông tin về dự án, đánh giá chiều sâu về kỹ thuật giảm thiểu rủi ro và đã được sự hưởng ứng, đánh giá cao từ các chuyên gia của ngành.

New World Travel vinh dự là đơn vị được lựa chọn đồng hành phục vụ sự kiện này!

Một số hình ảnh hội thảo

* Nguồn: New World Travel

Chia sẻ:

Bài viết cũ hơn Bài viết mới hơn

Bài viết cùng danh mục:

Bình luận (0)

Viết Bình luận