NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” lịch sử do chính Người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...Xem tiếp