MC Thảo Vân và gia đình tham quan tour Miền Tây Sông Nước cùng DL Tân Thế Giới New World Travel

MC Thảo Vân và gia đình tham quan tour Miền Tây Sông Nước cùng DL Tân Thế Giới New World Travel

Miền Tây, vùng đất của những cánh đồng lúa mênh mông, của những con sông trĩu nặng phù sa, nơi sản sinh ra những con người cần cù, chịu thương chịu khó. Một vùng đất yên bình dị nhưng lại có sưc hấp dẫn lớn đối với du khách trong...Xem tiếp