Chúc mừng 63 năm ngày thành lập Ngành Du Lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2023)

Chúc mừng 63 năm ngày thành lập Ngành Du Lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2023)

Ngày 09/7/1960 đã trở thành dấu son lịch sử đối với những thế hệ người làm du lịch. Ngay từ những ngày đầu, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã xác định cụ thể nhiệm vụ cụ thể và tầm nhìn cho ngành Du lịch Việt Nam...Xem tiếp