Kinh nghiệm du lịch Trung Quốc

Kinh nghiệm du lịch Trung Quốc

Trung Quốc - "chiếc nôi" của văn hóa Châu Á, là sự tổng hợp của nhiều quốc gia đã tồn tại và nối tiếp nhau tại lục địa Đông Á cách đây ít nhất 3.500 năm, một nền văn minh lâu đời với hệ thống chữ viết riêng sử dụng...Xem tiếp