Kinh nghiệm du lịch Vatican

Kinh nghiệm du lịch Vatican

Với diện tích tầm 45 héc-ta và dân số chỉ khoảng 1000 người, Vatican là thành phố và quốc gia độc lập nhỏ nhất trên thế giới. Người dân Vatican sử dụng tiếng Ý là ngôn ngữ giao tiếp chính, tuy nhiên ở đây họ vẫn dùng nhiều thứ tiếng...Xem tiếp