Kinh nghiệm du lịch Mexico

Kinh nghiệm du lịch Mexico

Mexico, tên đầy đủ là Liên bang Mexico, là một nước cộng hòa liên bang rộng lớn thuộc Bắc Mỹ. Mexico có lãnh thổ phía bắc giáp với Mỹ, giáp với Guatemala và Belize về phía đông nam, phía đông giáp với Vịnh Mexico, phía tây và tây nam giáp...Xem tiếp