Chúc mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 🇻🇳

 

Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 - Ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động. Hàng năm, người lao động trên toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Đây là 1 thời điểm lịch sử mang ý nghĩa trọng đại ở Việt Nam và Thế giới.

#ChucMungNgayGiaiPhongMienNam #ChucMungNgayQuocTeLaoDong #DuLichTanTheGioi #NewWorldTravel #TourVip #LuxuryTour #TourCaoCap

Chia sẻ:

Bài viết cũ hơn Bài viết mới hơn

Bài viết cùng danh mục:

Bình luận (0)

Viết Bình luận